Ωράριο Λειτουργίας
 • Δευτέρα 9:00 - 17:00
 • Τρίτη 9:00 - 17:00
 • Τετάρτη 9:00 - 17:00
 • Πέμπτη 9:00 - 17:00
 • Παρασκευή 9:00 - 17:00
 • Σάββατο ΚΛΕΙΣΤΑ
 • Κυριακή ΚΛΕΙΣΤΑ

Έλεγχος Διασκευής Υγραεριοκίνησης - Φυσικού Αερίου

Διενεργείται σε οχήματα τα οποία είναι διασκευασμένα να λειτουργούν με βενζίνη και με υγραέριο/φυσικό αέριο. Διεξάγεται μία φορά μετά τη διασκευή, έτσι ώστε να γίνει η προσθήκη του νέου καυσίμου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος κι έπειτα κάθε φορά που γίνεται αλλαγή της δεξαμενής , του πνεύμονα ή του εγκεφάλου της εγκατάστασης.

Ο αρχικός έλεγχος διασκευής και η δήλωση της εγκατάστασης υγραερίου πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα (30ημέρες) από την ημέρα εγκατάστασης (βάση του τιμολογίου/απόδειξης και της υπεύθυνης δήλωσης του εγκαταστάτη) σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις αλλαγές των κυρίων χαρακτηριστικών της άδειας κυκλοφορίας.

Skoda_Rapid_LPG_-_GIRS12_injection_rail_gno

Απαραίτητα Δικαιολογητικά του ειδικού ελέγχου ΚΤΕΟ, αμέσως μετά την μετατροπή του σε Yγραεριοκίνητο

 • Άδεια κυκλοφορίας,
 • Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης άδεια παραμονής κλπ
 • Εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που ο προσκομίζων το όχημα δεν είναι ο ιδιοκτήτης
 • Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ αν το όχημα έχει υποχρέωση,
 • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη υγραερίου με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης
 • Πρωτότυπες αποδείξεις ή τιμολόγια πώλησης υλικών ή παροχής υπηρεσιών με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, από τις οποίες θα προκύπτει ότι όλα τα υλικά είναι καινούργια,
 • Σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης,