Ωράριο Λειτουργίας
  • Monday 9:00 - 17:00
  • Tuesday 9:00 - 17:00
  • Wednesday 9:00 - 17:00
  • Thursday 9:00 - 17:00
  • Friday 9:00 - 17:00
  • Saturday ΚΛΕΙΣΤΑ
  • Sunday ΚΛΕΙΣΤΑ

Ειδικός Έλεγχος Εγκατάστασης - Προεγκατεστημένου ABS

Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) είναι ηλεκτρονικό και μηχανικό σύστημα ελέγχου της κίνησης των τροχών κατά τη διαδικασία φρεναρίσματος ενός οχήματος έτσι ώστε να αποφεύγεται η συνεχής ακινητοποίηση τους (μπλοκάρισμα).

Το μπλοκάρισμα των τροχών είναι μη επιθυμητό κατά το φρενάρισμα ενός οχήματος γιατί μειώνει σημαντικά την πρόσφυση του και αυξάνει σημαντικά το χρόνο και την απόσταση που απαιτείται για την ακινητοποίηση του.

Με την εφαρμογή της απόφασης 28366/2098/06 για τα συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) ,Βαρέα οχήματα των κατηγοριών Μ2,Μ3,Ν2,Ν3.Ο3 και Ο4 οφείλουν να φέρουν συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση και οι ιδιοκτήτες αυτών οφείλουν να το δηλώσουν στην άδεια κυκλοφορίας. Η διαδικασία τοποθέτησης τέτοιου συστήματος εκ των υστέρων διενεργείται μόνο από πιστοποιημένους τεχνίτες και στη συνέχεια μετά από ειδικό έλεγχο της εγκατάστασης ακολουθεί η διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων από ΚΤΕΟ και η δήλωση στην άδεια κυκλοφορίας του ABS.

341a9895e814c01c4c4ed73ec2da58b5

Έκδοση βεβαίωσης ύπαρξης ABS στα Βαρέα Οχήματα

Οι ιδιοκτήτες βαρέων οχημάτων με υδραυλικά φρένα ή αερόφρενα που φέρουν εκ κατασκευής σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση οφείλουν να το δηλώσουν στην άδεια κυκλοφορίας με συγκεκριμένη διαδικασία.

1482960858-8352633736-3ecdcda983-h

Ειδικός έλεγχος τοποθέτησης ABS

Στην περίπτωση που έχει τοποθετηθεί στο όχημα σύστημα ABS εκ των υστέρων και όχι εκ κατασκευής , θα πρέπει να διενεργηθεί ο ειδικός έλεγχος για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ABS, να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση από το ΚΤΕΟ και να εφοδιαστεί το όχημα με τη νέα άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών.

Εκούσιος έλεγχος προεγκατεστημένου ABS

Αν ένα όχημα φέρει εκ κατασκευής ABS και δεν είναι δηλωμένο στην άδεια κυκλοφορίας τότε θα πρέπει να διενεργηθεί στο ΚΤΕΟ ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος προεγκατεστημένου ABS ,να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση και να εφοδιαστεί το όχημα με νέα άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών.

Δικαιολογητικά για έλεγχο ABS

Ειδικός έλεγχος τοποθέτησης ABS

Εκούσιος έλεγχος προεγκατεστημένου ABS