Ωράριο Λειτουργίας
 • Δευτέρα 9:00 - 17:00
 • Τρίτη 9:00 - 17:00
 • Τετάρτη 9:00 - 17:00
 • Πέμπτη 9:00 - 17:00
 • Παρασκευή 9:00 - 17:00
 • Σάββατο ΚΛΕΙΣΤΑ
 • Κυριακή ΚΛΕΙΣΤΑ

Έλεγχος ADR

Το ΚΤΕΟ Σύρου είναι πιστοποιημένος Φορέας Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ο έλεγχος ADR είναι υποχρεωτικός για τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά τη συμφωνία ADR. Η συμφωνία ADR αποτελεί την «Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Ασφάλεια στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων» και έχει ονομαστεί έτσι από τα αρχικά των λέξεων του γαλλικού κειμένου «Accord European relatif au transport international des merchandises dangereuses par route».

maxresdefault

Δικαιολογητικά οχημάτων ADR

 • Άδεια κυκλοφορίας ή προσωρινή άδεια σφραγισμένη από αρμόδια υπηρεσία
 • Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης άδεια παραμονής κ.λπ.
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Βεβαίωση Ταχογράφου (αν απαιτείται)
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας ή βεβαίωση απαλλαγής περιοριστή ταχύτητας (αν απαιτείται)
 • Πρακτικό δοκιμών ADR από φορέα ελέγχου της χώρας μας ή για εξοπλισμό υπό πίεση από κοινοποιημένο φορέα.
 • Ογκομέτρηση (για βυτιοφόρα οχήματα)
 • Πιστοποιητικό έγκρισης ADR από ΚΤΕΟ
 • Βεβαίωση αντιπροσωπείας για το ABS και τον επιβραδυντή (εφόσον απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό Σωληνώσεων (για βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου θέρμανσης)