Ωράριο Λειτουργίας
 • Δευτέρα 9:00 - 17:00
 • Τρίτη 9:00 - 17:00
 • Τετάρτη 9:00 - 17:00
 • Πέμπτη 9:00 - 17:00
 • Παρασκευή 9:00 - 17:00
 • Σάββατο ΚΛΕΙΣΤΑ
 • Κυριακή ΚΛΕΙΣΤΑ

Έλεγχος ΚΤΕΟ Οχημάτων

Το ΚΤΕΟ Σύρου παρέχει υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων. Είμαστε πιστοποιημένος φορέας ελέγχου για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, ακόμη και για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ,λειτουργώντας στα πρότυπα των μεγαλύτερων και πληρέστερων ΚΤΕΟ Πανελλαδικά.

Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούρια επιβατικά οχήματα και μοτοσυκλέτες διενεργείται σε τέσσερα χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας. Οι επόμενοι περιοδικοί έλεγχοι των οχημάτων αυτών διεξάγονται κάθε δύο χρόνια με περιθώριο τρεις εβδομάδες πριν ή μία εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Στα Ε.Δ.Χ – ΤΑΞΙ , εκπαιδευτικά, ασθενοφόρα, Βαρέα οχήματα Φ.Ι.Χ., Φ.Δ.Χ.>3,5 τόνων, Λεωφορεία και ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα οχήματα ο πρώτος έλεγχος διενεργείται σε ένα χρόνο (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι περιοδικοί έλεγχοι διεξάγονται κάθε χρόνο με περιθώριο τρεις εβδομάδες πριν ή μία εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Many different car dashboard lights in closeup

Ο Τεχνικός Έλεγχος περιλαμβάνει

 • Ταυτοποίηση οχήματος
 • Έλεγχο Καυσαερίων – Έκδοση Κάρτας Καυσαερίων
 • Έλεγχο Φώτων
 • Οπτικοί Έλεγχοι
 • Έλεγχο Σύγκλισης – Απόκλισης
 • Έλεγχος Συστήματος Ανάρτησης
 • Έλεγχος Συστήματος Πέδησης

Εκούσιος Έλεγχος Οχήματος

Διεξάγεται σε ένα ή περισσότερα συστήματα ενός οχήματος κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη όπως ακριβώς γίνεται και ένας περιοδικός έλεγχος. Δεν υποκαθιστά τον περιοδικό έλεγχο, ενώ για τη διενέργειά του απαιτείται η ύπαρξη ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Προέλεγχος Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Ο προέλεγχος γίνεται συνήθως πριν ή μετά την αγορά ενός οχήματος με σκοπό τη διαβεβαίωση πως το όχημα είναι σε καλή κατάσταση και ασφαλές για κυκλοφορία.

Οχήματα τα οποία έχουν περάσει επιτυχώς τον Περιοδικό τους Έλεγχο από το ΚΤΕΟ μας είναι δυνατό να ελεγχθούν ξανά σε ένα ή περισσότερα συστήματα κατόπιν παραγγελίας του ιδιοκτήτη εντελώς Δωρεάν.

Δικαιολογητικά για έλεγχο ΚΤΕΟ

Δικαιολογητικά Ι.Χ.

 • Άδεια κυκλοφορίας ή προσωρινή άδεια σφραγισμένη από αρμόδια υπηρεσία
 • Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης άδεια παραμονής κ.λπ.
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων, μετωπικής προστασίας bull bars ή μετασκευής του οχήματος)
 • Βεβαίωση τοποθέτησης μεμβρανών (για οχήματα τα οποία φέρουν επικολλημένες μεμβράνες στους υαλοπίνακες)
 • Ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης (αν υπάρχει κοτσαδόρος)

Επιπλέον για τον έλεγχο εκπαιδευτικού οχήματος θα χρειαστείτε:

 • Την άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)

Επιπλέον για τον έλεγχο Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ οχήματος απαιτείται: :

 • Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων) ότι χορηγήθηκε ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα
 • Πιστοποιητικό CB (αφορά τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ)

Δικαιολογητικά ΚΤΕΟ Ανάριθμου Οχήματος

 • Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης άδεια παραμονής κ.λπ.
 • Εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που ο προσκομίζων το όχημα δεν είναι ο ιδιοκτήτης
 • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό)
 • Έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
 • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ)

Δικαιολογητικά ΚΤΕΟ Βαρέων οχημάτων

Μαζί με το Φορτηγό σας χρειάζεται να έχετε:

 • Άδεια κυκλοφορίας ή προσωρινή άδεια σφραγισμένη από αρμόδια υπηρεσία
 • Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης άδεια παραμονής κ.λπ.
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Βεβαίωση Ταχογράφου
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας ή βεβαίωση απαλλαγής περιοριστή ταχύτητας (αν απαιτείται)
 • Βεβαίωση για την οπίσθια υδραυλική πόρτα (αν υφίσταται) ή αναγραφή των στοιχείων αυτής στην άδεια κυκλοφορίας
 • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων, ή μετασκευής του οχήματος)
 • Πιστοποιητικό ανυψωτικού μηχανήματος (ισχύει για γερανοφόρα οχήματα ταξινομημένα μετά τις 17/7/2008)

Επιπλέον δικαιολογητικά για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR:

 • Πρακτικό δοκιμών ADR από φορέα ελέγχου της χώρας μας ή για εξοπλισμό υπό πίεση από κοινοποιημένο φορέα.
 • Ογκομέτρηση (για βυτιοφόρα οχήματα)
 • Πιστοποιητικό έγκρισης ADR από ΚΤΕΟ
 • Βεβαίωση αντιπροσωπίας για το ABS και τον επιβραδυντή (εφόσον απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό Σωληνώσεων (για βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου θέρμανσης)

Μαζί με το Λεωφορείο σας χρειάζεται να έχετε::

 • Άδεια κυκλοφορίας ή προσωρινή άδεια σφραγισμένη από αρμόδια υπηρεσία
 • Αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης άδεια παραμονής κ.λπ.
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Βεβαίωση Ταχογράφου
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας ή βεβαίωση απαλλαγής περιοριστή ταχύτητας (αν απαιτείται)