.

Τα ΚΤΕΟ δεν θα «κόβουν» τα αυτοκίνητα με γυρισμένα χιλιόμετρα

Δεν θα αποτελεί πλέον «Σοβαρή Έλλειψη» για τα ΚΤΕΟ η παραποίηση των χιλιομέτρων σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ΥΜΕ!

Αλλάζουν και πάλι οι διαδικασίες στα ΚΤΕΟ όσον αφορά στα γυρισμένα χιλιόμετρα μετά από έντονες αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν από στελέχη της αγοράς αυτοκινήτων.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του υπουργείου Μεταφορών πλέον οι ιδιοκτήτες των οχημάτων στα οποία διαπιστώνεται ανακολουθία χιλιομέτρων δεν θα χρειάζεται να μεταβούν στα καταστήματα όπου ασχολούνται με τα κοντέρ για να προσθέσουν τα επιπλέον χιλιόμετρα αλλά στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου θα αναγράφεται η ανακολουθία χιλιομέτρων. Επίσης τα ΚΤΕΟ δεν θα «κόβουν» με την ένδειξη «Σοβαρή Έλλειψη» τα οχήματα στα οποία διαπιστώνεται ανακολουθία αλλά απλά θα υπάρχει η ένδειξη της ανακολουθίας χιλιομέτρων στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Τέλος οι ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με γυρισμένα χιλιόμετρα που τα έχουν αποκτήσει εν αγνοία τους θα μπορούν ενεργοποιούν τη διαδικασία επιβολής των ποινικών κυρώσεων που αφορούν στην παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με την υποβολή μιας υπεύθυνης δήλωσης στα ΚΤΕΟ. Το θέμα των γυρισμένων χιλιομέτρων είχε ανατρέψει τα δεδομένα σε όλη την ελληνική αγορά αυτοκινήτου ενώ παράλληλα υπήρξαν πάρα πολλές καταγγελίες για τους λεγόμενους «κοντεράδες» ότι ζητούσαν από 200 ευρώ και άνω για να τροποποιήσουν τα χιλιόμετρα των κοντέρ με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες που είχαν εξαπατηθεί να πρέπει να πληρώσουν και επιπλέον χρήματα για να περάσουν και πάλι από το ΚΤΕΟ.

Τώρα βέβαια η όλη διαδικασία είχε πολλά προβλήματα αλλά το «κόψιμο» των αυτοκινήτων λειτουργούσε αποτρεπτικά σε κάποιους επιτήδειους που έχουν κάνει επάγγελμα το γύρισμα των χιλιομέτρων στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που πωλούν σε ανυποψίαστους καταναλωτές. Τώρα βέβαια ο καταναλωτής θα πρέπει ενεργοποιήσει τη διαδικασία ενεργοποίησης των ποινικών κυρώσεων και παράλληλα θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τις χρονοβόρες διαδικασίες που καταγράφονται στην Ελληνική Δικαιοσύνη με ότι και αν σημαίνει αυτό τόσο για εκείνον όσο και για τους επιτήδειους καταναλωτές. Από την άλλη μεριά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ επισημαίνει ότι τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα παραμένουν σε καθεστώς αδιαφάνειας και οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί!


Η εγκύκλιος του ΥΜΕ!

Η εγκύκλιος του υπουργείου Μεταφορών αναφέρει ότι: «Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων:

1) με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β΄ 1003) όπως ισχύει.

2) με αριθμ. πρωτ. οικ. 53116/540/2019 (Β΄ 1032) “Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης οικ. 24996/2840/2011 (Β΄1123) «Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων».”

3) με αριθμ. πρωτ. οικ. 53118/542/2019 (Β΄ 2748) “Τροποποίηση της 20794/2222/2012 (Β΄1466) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ».”

Σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών και έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η με αριθμ. πρωτ. 74368/861/18-10-2019 Υ.Α. με θέμα:

“Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων:

1) με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β΄ 1003) όπως ισχύει.

2) με αριθμ. πρωτ. οικ. 53116/540/2019 (Β΄ 1032) “Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης οικ. 24996/2840/2011 (Β΄1123) «Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων».”

3) με αριθμ. πρωτ. οικ. 53118/542/2019 (Β΄ 2748) “Τροποποίηση της 20794/2222/2012 (Β΄1466) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ».”

Με την εν λόγω τροποποιητική υπουργική απόφαση:

1.Αντικαθίσταται το άρθρο 12 της υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 (Β΄ 1003) όπως ισχύει ως προς την εξής κατεύθυνση:

α) Αλλάζει ο τίτλος του άρθρου 12 από «Διόρθωση ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων» σε «Έλεγχος ιστορικού καταγραφής μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων»

β) Στην παρ. 1 η αποκατάσταση της σοβαρής έλλειψης όπως ορίζεται στους κωδικούς 7.11.a και 4405.1 των πινάκων των Παραρτημάτων I και II της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 (B΄ 1003) όπως ισχύει αντίστοιχα, που αφορούν την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 9 της κ.υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 49372/3352/2017 (Β΄ 2726), γίνεται με την αναγραφή επί του δελτίου τεχνικού ελέγχου της παρατήρησης «ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ../../….και ../../…» (αναγράφονται οι ημερομηνίες διαδοχικών ελέγχων που διαπιστώνεται ανακολουθία) και ενημερώνεται γι’ αυτήν ο προσκομίζων το όχημα.

γ) Στην παρ. 2 για την εκκίνηση των ποινικών κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 9 της κ.υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 49372/3352/2017 (Β΄ 2726) ακολουθείται η διαδικασία της υποβολής εγκλήσεως, βάσει των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα ν. 4619/2019 (Α΄ 95) όπως ισχύει, από τον δηλούντα.

δ) Στην παρ. 3 διατηρείται η διαδικασία υποβολής στο ΚΤΕΟ Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 , όταν κατά τον τεχνικό έλεγχο διαπιστώνεται εμφανής παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, αλλά μόνο για την περίπτωση στην οποία δηλώνεται η επιθυμία για την επιβολή ποινικών κυρώσεων που αφορούν την παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

ε) Καταργείται η έκδοση βεβαίωσης διόρθωσης ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, όπως και το υπόδειγμα αυτής στο άρθρου 13 της υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 (Β΄1003), καθώς και η διαδικασία προσθήκης τεκμαρτών χιλιομέτρων.

2.Η διαδικασία ελέγχου μέσω των Μηχανογραφικών Συστημάτων των ΚΤΕΟ, της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων της παρ. 3 του άρθρου 1 της υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 53116/540/2019 (Β΄ 2832) και της υ.α. με αριθμ. πρωτ. οικ. 53118/542/2019 (Β΄ 2748) όπως αυτές ισχύουν, αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω ήτοι, όταν διαπιστώνεται ανακολουθία (μείωση της ένδειξης του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων) μεταξύ διαδοχικών ελέγχων, οποτεδήποτε χρονικά έχει αυτή συμβεί, αναγράφεται επί του δελτίου τεχνικού ελέγχου η παρατήρηση «ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ../../….και ../../…» (αναγράφονται οι ημερομηνίες διαδοχικών ελέγχων που διαπιστώνεται ανακολουθία).»

Ιδιωτικά ΚΤΕΟ: Αδιαφάνεια στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα!

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ χαιρετίζει τις τελευταίες υπουργικές αποφάσεις που τέθηκαν πρόσφατα σε εφαρμογή ή πρόκειται να τεθούν τις επόμενες εβδομάδες αναφορικά με τις περιπτώσεις αλλοίωσης των χιλιομετρικών ενδείξεων στα μεταχειρισμένα οχήματα αλλά ξεκαθαρίζει ότι σε καθεστώς αδιαφάνειας παραμένουν τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα!

Μάλιστα όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα στελέχη του: «Με αυτές τις αποφάσεις επέρχεται διαφάνεια πλέον στον εντοπισμό περιπτώσεων αλλοίωσης των ταυτοτήτων των μεταχειρισμένων οχημάτων που πωλούνται στην ελληνική αγορά. Εκκρεμεί η έκδοση αντίστοιχων σχετικών αποφάσεων για τα μεταχειρισμένα εισαγωγής, τα οποία προς το παρόν παραμένουν σε καθεστώς αδιαφάνειας.

Σε συνέχεια των τελευταίων σχετικών διατάξεων αναφορικά με τα γυρισμένα χιλιόμετρα στους χιλιομετρητές οχημάτων και τον έλεγχο ΚΤΕΟ, και όπως το ζήτημα εξελίσσεται έως και σήμερα με την έκδοση της νέας εγκυκλίου 77465/902 – 21/10/2019, επέρχονται πλέον οι εξής, θετικές για τον πολίτη, διοικητικές αλλαγές καθώς τροποποιούνται – ισχύουν τα εξής:

Αναγραφή ιστορικού χιλιομετρικών ενδείξεων. Παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση από τα ΚΤΕΟ, αναγραφής του ιστορικού των χιλιομετρικών ενδείξεων στα δελτία ελέγχου, όπως αυτά αναφέρονται στην βάση του ΥΜΕ σύμφωνα με προηγούμενους ελέγχους ΚΤΕΟ. Με αυτόν τον τρόπο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης οχήματος θα λαμβάνει γνώση επ`αυτού.

Απόρριψη ελέγχου ΚΤΕΟ. Έλεγχος ΚΤΕΟ σε όχημα με εμφανείς ενδείξεις παραποίησης στο ιστορικό του, δεν θα απορρίπτεται πλέον στα ΚΤΕΟ. Τα στοιχεία θα αναγράφονται στο Δελτίο ΚΤΕΟ δίχως όμως να υφίσταται περαιτέρω ταλαιπωρία ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Ποινικές – αστικές διώξεις. Παραμένει σε ισχύ η προοπτική άσκησης διώξεων από κάθε θιγόμενο τελικό ιδιοκτήτη μεταχειρισμένου οχήματος.

Επαναφορά χιλιομετρητών κατά προσέγγιση. Καταργείται η υποχρέωση επαναφοράς των χιλιομετρικών ενδείξεων σύμφωνα με τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού ως ίσχυε πρότινος.

Προτείνεται επίσης όπως επανεξεταστούν άμεσα και τα εξής ζητήματα:

Α) Μεταχειρισμένα οχήματα εισαγωγής. Να συμπεριληφθούν στις ενδείξεις χιλιομετρητών, στη βάση του μηχανογραφικού συστήματος που τηρείται στο ΥΜΕ, τα χιλιόμετρα που καταγράφηκαν κατά τη διαδικασία εισαγωγής των μεταχειρισμένων οχημάτων. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έγγραφα ΚΤΕΟ του εξωτερικού, στοιχεία τιμολογίων και λοιπών εγγράφων που κατατίθενται στα τελωνεία της χώρα μας.

Β) Στις περιπτώσεις των TAXI. Να δοθεί οδηγία το ιστορικό των χιλιομέτρων αυτών των οχημάτων να προκύπτει από τον αριθμό πλαισίου και όχι σύμφωνα με την πινακίδα, καθώς ως γνωστόν οι άδειες ΤΑΧΙ ακολουθούν κατά κύριο λόγο τα πρόσωπα ιδιοκτησίας και όχι τα οχήματα.

Γ) Στις περιπτώσεις ρυμουλκών και ρυμουλκούμενων με την ίδια πινακίδα.

Το Μηχανογραφικό Σύστημα του ΥΜΕ να μην στέλνει ιστορικό για το ρυμουλκούμενο αλλά μόνο για το ρυμουλκό. Οι μηδενικές ενδείξεις που «στέλνει» για το ρυμουλκούμενο δημιουργούν πλαίσιο λανθασμένων ανακολουθιών στο ιστορικό των ρυμουλκών.

Δ) Ανθρώπινα λάθη κατά την καταγραφή χιλιομέτρων σε προηγούμενους ελέγχους στα ΚΤΕΟ. Να οριστούν διαδικασίες διόρθωσης λαθών καταγραφής σε προηγούμενους ελέγχους ΚΤΕΟ λόγω ανθρώπινου λάθους.

Με τα παραπάνω θεωρούμε ότι ο νόμος θα καταλήξει πλήρης και συμπαγής αφού αφενός θα ενισχύεται η διαφάνεια και αφετέρου θα αποτρέπεται κάθε αντίστοιχη ενέργεια στο εξής, βάζοντας έτσι ένα οριστικό τέλος στο φαινόμενο αυτό και δίχως ταλαιπωρία για τον χρήστη – ιδιοκτήτη μεταχειρισμένου οχήματος.»

ΠΗΓΗ: newsauto.gr

Μοιραστειτε το:

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest