.
 Έλεγχος ΚΤΕΟ Οχημάτων

Έλεγχος ΚΤΕΟ Οχημάτων

Το ΚΤΕΟ Σύρου παρέχει υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων. Είμαστε πιστοποιημένος φορέας ελέγχου για όλες τις κατηγορίες οχημάτων
 Έκδοση Κάρτας Καυσαερίων

Έκδοση Κάρτας Καυσαερίων

Το ΚΤΕΟ Σύρου εκδίδει Κάρτες Καυσαερίων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Τα Επιβατικά ΙΧ, τα Εκπαιδευτικά και Φορτηγά≤3,5 τόνων οφείλουν να ανανεώνουν την Κάρτα Καυσαερίων κάθε χρόνο.
 Εκούσιος Έλεγχος Οχήματος

Εκούσιος Έλεγχος Οχήματος

Διεξάγεται σε ένα ή περισσότερα συστήματα ενός οχήματος κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη όπως ακριβώς γίνεται και ένας περιοδικός έλεγχος.
 Έλεγχος ADR

Έλεγχος ADR

Το ΚΤΕΟ Σύρου είναι πιστοποιημένος Φορέας Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Ο έλεγχος ADR είναι υποχρεωτικός για τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά τη συμφωνία ADR.