.

Έλεγχοι ΚΤΕΟ: Με γυρισμένα χιλιόμετρα 1 στα 3 αυτοκίνητα

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ εμφανίζεται αντίθετος σε μια πιθανή αναστολή της εφαρμογής του μέτρου ελέγχου των χιλιομέτρων.

Πλησιάζει επικίνδυνα η ώρα όπου τα ΚΤΕΟ θα είναι υποχρεωμένα να κόβουν τα οχήματα στα οποία διαπιστώνεται ανακολουθία χιλιομέτρων ωστόσο όπως αποκάλυψε το Newsauto.gr ο νέος υπουργός Υποδομών και Μεταφορών εξετάζει το ενδεχόμενο να ακυρώσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης εξαιτίας του πολύ μεγάλου αριθμού των οχημάτων που θα κοπούν στους ελέγχους από την 27η Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ κ. Κωνσταντίνος Βήκας εξηγεί στο Newsauto.gr πως ο έλεγχος των χιλιομέτρων κατά τη διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου αποτελεί Ευρωπαϊκή Οδηγία την οποία θα πρέπει να εφαρμόσει η χώρα μας!

Παράλληλα προειδοποιεί πως μια πιθανή αναβολή εφαρμογής της διάταξης που κάνει λόγο για «Επικίνδυνη Έλλειψη» κατά τον Τεχνικό Έλεγχο εξαιτίας διαπίστωσης ανακολουθίας των χιλιομέτρων θα επιδράσει αρνητικά στην προάσπιση του κοινωνικού συμφέροντος αφού με αυτόν τον τρόπο θα εξακολουθούν επιτήδειοι να δρουν παράνομα και επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και οδική ασφάλεια, ενώ αποδυναμώνεται ο ρόλος του θεσμού ΚΤΕΟ και πλήττεται το οικονομικό συμφέρον κράτους και πολιτών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Βήκας στο Newsauto.gr: «Το φαινόμενο παραποίησης χιλιομετρητών μεταχειρισμένων οχημάτων, είτε εισαγωγής είτε εγχώρια, αποτελεί πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονα το φαινόμενο αυτό και στην χώρα μας. Σύμφωνα με όσα οχήματα ελέγχθηκαν στα ΚΤΕΟ τα τελευταία χρόνια 10 χρόνια, εκτιμάται ότι 30% περίπου αφορά σε μεταχειρισμένα οχήματα με γυρισμένα χιλιόμετρα.»

Επίσης ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ μας αποκάλυψε πως οι επιτήδειοι έμποροι μεταχειρισμένων αλλά και ιδιώτες καταναλωτές με οχήματα με γυρισμένα χιλιόμετρα καταφέρνουν να μην αναγράφονται τα χιλιόμετρα του οχήματος στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Ειδικότερα όπως αναφέρει ο κ. Βήκας: «Η πάγια πρακτική από τους εμπλεκόμενους διαχειριστές τέτοιων οχημάτων έως σήμερα ήταν να απορρίπτεται σκοπίμως, με υπαιτιότητα τους, ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ…(π.χ. προσκόμιση οχήματος στο ΚΤΕΟ για έλεγχο χωρίς φανάρια) κατά τον οποίο αναδεικνύεται η ανακολουθία χιλιομετρητών και σημειώνεται στο δελτίο ως απλή παρατήρηση, ώστε να επανέλθουν σε λίγες μέρες για επανέλεγχο (φώτων) και να λάβουν το νέο δελτίο όπου δεν θα εμφανίζεται η ανακολουθία καθώς και η έγγραφη σχετική παρατήρηση.

Πρακτικά με αυτόν τον τρόπο σβήνονται τα ίχνη ανακολουθίας καθώς έως και σήμερα δεν εκτυπώνεται όλη η ιστορικότητα χιλιομέτρων σε δελτία ΚΤΕΟ και επίσης δεν θεωρείται λόγος απόρριψης του οχήματος στον έλεγχο, κοινώς τα οχήματα αυτά δεν προβλέπεται νομοθετικά να κόβονται σήμερα στα ΚΤΕΟ.» Ο κ. Βήκας προειδοποιεί πως σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί η διάταξη για τα γυρισμένα χιλιόμετρα θα αποδυναμωθεί ο ρόλος του θεσμού των ΚΤΕΟ και οι καταναλωτές θα είναι στο έλεος του Θεού!

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ επισημαίνει ότι: «Με έκπληξη ενημερωνόμαστε από τα ΜΜΕ την σκέψη που απασχολεί τις τελευταίες μέρες (λίγο πριν την έναρξη εφαρμογής του μέτρου) τις υπηρεσίες του ΥΜΕ για αναστολή της εφαρμογής του μέτρου ελέγχου χιλιομετρητών στα ΚΤΕΟ. Θεωρούμε ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί καθώς θα επιδράσει αρνητικά στην προάσπιση του κοινωνικού συμφέροντος αφού με αυτόν τον τρόπο θα εξακολουθούν επιτήδειοι να δρουν παράνομα και επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και οδική ασφάλεια, ενώ αποδυναμώνεται ο ρόλος του θεσμού ΚΤΕΟ και πλήττεται το οικονομικό συμφέρον κράτους και πολιτών.

Διαβάστε επίσης: Επιβεβαίωση newsauto για τα Τέλη Κυκλοφορίας και τις τιμές των αυτοκινήτων

Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος των χιλιομετρητών θεωρείται απαραίτητος. Σημειώνεται τέλος ότι η ευρωπαϊκή οδηγία προτρέπει τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν το αδίκημα παραποίησης ώστε να καταστεί ακόμη πιο δυσχερές το έργο επιτήδειων κυκλωμάτων παραποιητών.»

Τι ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία

Στο άρθρο 25 της Οδηγίας 45 του 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον περιοδικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους και για την κατάργηση της Οδηγίας 40 του 2009 είναι ξεκάθαρο ότι:

«(25) Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θα πρέπει να θεωρείται ως αδίκημα που επισύρει κυρώσεις, δεδομένου ότι η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων μπορεί να έχει αποτέλεσμα μια εσφαλμένη αξιολόγηση της καταλληλότητας των οχημάτων για κυκλοφορία. Η καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων στο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου και η πρόσβαση του ελεγκτή στις πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διευκολύνει την ανίχνευση παραποίησης του μετρητή ή παρέμβασης. Η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων, μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών.»

Διασύνδεση των συστημάτων σε όλη την ΕΕ

Η Επιτροπή επίσης στο άρθρο 16 με τίτλο «Ηλεκτρονικό βάθρο πληροφοριών για τα οχήματα» εξετάζει τη σκοπιμότητα, το κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα αξιοποιώντας τις υφισταμένες και ήδη εφαρμοσμένες λύσεις ΤΠ σε σχέση με τη διεθνή πρακτική για ανταλλαγή δεδομένων με στόχο να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις. Καθώς εξετάζει το ζήτημα αυτό, η Επιτροπή εκτιμά ποιος είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος για να συνδεθούν τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετιζόμενων με τον τεχνικό έλεγχο και τις ενδείξεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού ελέγχου, των κατασκευαστών εξοπλισμού ελέγχου και των κατασκευαστών οχημάτων.

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τη σκοπιμότητα, το κόστος και το όφελος μιας συλλογής και αποθήκευσης διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τα σημαντικότερα για την ασφάλεια κατασκευαστικά στοιχεία των οχημάτων, που έχουν εμπλακεί σε σοβαρά ατυχήματα καθώς και τη δυνατότητα να διατεθούν πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό των ατυχημάτων και τους μετρητές διανυθέντων χιλιομέτρων, σε ανωνυμοποιημένη μορφή, σε ελεγκτές, κατόχους πιστοποιητικών ταξινόμησης και ερευνητές ατυχημάτων.»

ΠΗΓΗ: newsauto.gr

Μοιραστειτε το:

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest