.
Διαγωνισμός ΚΤΕΟ ΣΥΡΟΥ με δώρο τηλεόραση TOSHIBA 4K Smart TV 55UA3A63 55''!

Το ΚΤΕΟ ΣΥΡΟΥ επιβραβεύει τους πελάτες του και διοργανώνει διαγωνισμό με τη δυνατότητα να κερδίσετε μία τηλεόραση TOSHIBA 4K Smart TV 55UA3A63 55 ιντσών!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο διαγωνισμός έχει ως δώρο μια τηλεόραση TOSHIBA 4K Smart TV 55UA3A63 55».

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 01 Ιουλίου 2020, έως και 15 Αυγούστου 2020 μέχρι και τις 23.59 μ.μ .

2.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, προϋποθέτει όπως όλοι οι συμμετέχοντες έχουν λογαριασμό (account) και αληθινό προφίλ (profile) στο Facebook (με αποδοχή όρων και προϋποθέσεων από το Facebook). Εάν αποδειχθεί πως ο λογαριασμός (account) ή το προφίλ (profile) είναι ψευδής, τότε οι συμμετέχοντες, εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, από την Εταιρεία, και οποιεσδήποτε αξιώσεις για δώρα του Διαγωνισμού θα είναι άκυρες.

2.2 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

4.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 16/08/2020 στις 12.00 π.μ. Ο νικητής -ια του διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μέσω της πλατφόρμας random.org μεταξύ των εγκύρων συμμετοχών.

4.2 Οι νικητές θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχουν δηλώσει, και θα πρέπει να επικοινωνήσουν μέσω email: info@kteosyrou.gr ή στο  τηλέφωνο: 22810 75500 εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης. 

4.3 Το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως. Δε δύναται επίσης να ανταλλαγεί με άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό.

3.2 Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η εταιρεία ΚΤΕΟ ΣΥΡΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία είναι ελλιπή ή αναληθή και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

3.3 Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας του Διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

3.4 Οι Διοργανωτές επαληθεύουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και δύνανται να αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή του δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

3.5 Προσωπικά Δεδομένα. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τους Διοργανωτές με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους ως άνω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο με επιστολή του στον Διοργανωτή του διαγωνισμού. Μετά το τέλος του διαγωνισμού και τη διεξαγωγή της κλήρωσης τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα διαγραφούν και θα καταστραφούν. Επίσης, ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση του Δώρου να ζητά από τον νικητή περαιτέρω στοιχεία.

 

Δώρα διαγωνισμού: τηλεόραση TOSHIBA 4K Smart TV 55UA3A63 55''
1) ΚΑΝΤΕ LIKE ΚΑΙ SHARE

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάντε LIKE & SHARE στην σελίδα μας για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας

2) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ