730.000 τα ανασφάλιστα ΙΧ στην Ελλάδα:

730.000 τα ανασφάλιστα ΙΧ στην Ελλάδα
» Φεβ 22, 2014 – 730.000 τα ανασφάλιστα ΙΧ στην Ελλάδα: Διασταύρωση στοιχείων από Μεταφορών, εφορία και

ασφαλιστικές
Οι περσινές εξαγγελίεςγια την διασταύρωση των
καταχωρηθέντων οχημάτων από υπουργείο Μεταφορών, το
ΚΕΠΥΟ και τις Ασφαλιστικές εταιρείες, φαίνεται ότι
ολοκληρώθηκαν και τα αποτελέσματα είναι ιδιαιτέρως
ανησυχητικά. Ο πρόεδρος του Επικουρικού Κεφαλαίου και
επικεφαλής του τομέα για τα οχήματα της Ένωσης
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος Δ. Ζορμπάς, μιλώντας σε
ραδιοφωνικό σταθμό αποκάλυψε ότι ο αριθμός των
ανασφάλιστων οχημάτων είναι 730.000. Στην Ελλάδα μέχρι
τώρα κανείς δεν έχει ακριβή εικόνα πόσα αυτοκίνητα
κυκλοφορούν, πόσα από αυτά έχουν πληρώσει τέλη και αν τα
κυκλοφορούντα έχουν ασφαλιστήριο σε ισχύ. Το υπουργείο
Μεταφορών διατηρεί ένα αρχείο από τις ταξινομήσεις, το
ΚΕΠΥΟ ένα δεύτερο με το οποίο γίνεται η πληρωμή των
τελών κυκλοφορίας και οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν
δημιουργήσει τη βάση δεδομένων του κέντρου Πληροφοριών.
Ο αριθμός των ανασφάλιστων είναι ιδιαίτερα υψηλός και δεν
προέκυψε τώρα με την οικονομική κατάσταση, αλλά σταθερά
κάποιοι επέλεγαν να εξοικονομούν χρήματα αναλαμβάνοντας
το σχετικό ρίσκο. Από την άλλη αντικίνητρο ήταν τα υψηλά
ασφάλιστρα που επιβάλλονταν για πολλά χρόνια ελλείψει
ουσιαστικού ανταγωνισμού.
Σύμφωνα με τον κ. Ζορμπά, το ΚΕΠΥΟ θα αποστείλει
ειδοποίηση σε όσους έχουν πινακιδωμένο όχημα χωρίς
ασφαλιστήριο σε ισχύ, ενημερώνοντας για το πρόστιμο που
προβλέπει ο νόμος.
Οι κυρώσεις προβλέπουν καταβολή προστίμου 250 ευρώ
υπέρ του δημοσίου ενώ αν δεν συμμορφωθούν
ασφαλίζοντας το όχημα αντιμετωπίζουν την ποινή της
αφαίρεσης του διπλώματος και του προστίμου.
πηγη   Βασίλης Παπαδόπουλος στις 21.02.2014            www.gocar.gr

0 comments

Write a Comment

Fields with * are requierd