730.000 τα ανασφάλιστα ΙΧ στην Ελλάδα:

730.000 τα ανασφάλιστα ΙΧ στην Ελλάδα
» Φεβ 22, 2014 – 730.000 τα ανασφάλιστα ΙΧ στην Ελλάδα: Διασταύρωση στοιχείων από Μεταφορών, εφορία και

ασφαλιστικές
Οι περσινές εξαγγελίεςγια την διασταύρωση των
καταχωρηθέντων οχημάτων από υπουργείο Μεταφορών, το
ΚΕΠΥΟ και τις Ασφαλιστικές εταιρείες, φαίνεται ότι
ολοκληρώθηκαν και τα αποτελέσματα είναι ιδιαιτέρως
ανησυχητικά. Ο πρόεδρος του Επικουρικού Κεφαλαίου και
επικεφαλής του τομέα για τα οχήματα της Ένωσης
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος Δ. Ζορμπάς, μιλώντας σε
ραδιοφωνικό σταθμό αποκάλυψε ότι ο αριθμός των
ανασφάλιστων οχημάτων είναι 730.000. Στην Ελλάδα μέχρι
τώρα κανείς δεν έχει ακριβή εικόνα πόσα αυτοκίνητα
κυκλοφορούν, πόσα από αυτά έχουν πληρώσει τέλη και αν τα
κυκλοφορούντα έχουν ασφαλιστήριο σε ισχύ. Το υπουργείο
Μεταφορών διατηρεί ένα αρχείο από τις ταξινομήσεις, το
ΚΕΠΥΟ ένα δεύτερο με το οποίο γίνεται η πληρωμή των
τελών κυκλοφορίας και οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν
δημιουργήσει τη βάση δεδομένων του κέντρου Πληροφοριών.
Ο αριθμός των ανασφάλιστων είναι ιδιαίτερα υψηλός και δεν
προέκυψε τώρα με την οικονομική κατάσταση, αλλά σταθερά
κάποιοι επέλεγαν να εξοικονομούν χρήματα αναλαμβάνοντας
το σχετικό ρίσκο. Από την άλλη αντικίνητρο ήταν τα υψηλά
ασφάλιστρα που επιβάλλονταν για πολλά χρόνια ελλείψει
ουσιαστικού ανταγωνισμού.
Σύμφωνα με τον κ. Ζορμπά, το ΚΕΠΥΟ θα αποστείλει
ειδοποίηση σε όσους έχουν πινακιδωμένο όχημα χωρίς
ασφαλιστήριο σε ισχύ, ενημερώνοντας για το πρόστιμο που
προβλέπει ο νόμος.
Οι κυρώσεις προβλέπουν καταβολή προστίμου 250 ευρώ
υπέρ του δημοσίου ενώ αν δεν συμμορφωθούν
ασφαλίζοντας το όχημα αντιμετωπίζουν την ποινή της
αφαίρεσης του διπλώματος και του προστίμου.
πηγη   Βασίλης Παπαδόπουλος στις 21.02.2014            www.gocar.gr

Αλλαγές στα πρόστιμα για εκπρόθεσμα από 10 Ιουνίου

Απο την σελίδα του υπουργείου:

«4. Ανεξάρτητα από την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 86 του Κ.Ο.Κ. [ν.2696/1999, (ΦΕΚ 57 Α΄)], όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα σε Κ.Τ.Ε.Ο. το όχημά του για αρχικό ή επαναληπτικό έλεγχο, επιπλέον από το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις τέλος διενέργειας του ελέγχου, υπόκειται και στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους. Το πρόσθετο αυτό τέλος δεν υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και ισούται:

α. Με το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

β. Με το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών.

γ. Με το διακόσια τοις εκατό (200%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για αρχικό έλεγχο, πέραν των έξι (6) μηνών.

δ. Με το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας επαναληπτικού ελέγχου, όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για επαναληπτικό έλεγχο.

ε. Με το πενήντα τοις εκατό (50%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο το όχημα υποχρεούται να υποβληθεί αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και προσκομίζεται εκπρόθεσμα μέχρι τους έξι (6) μήνες.

στ. Με το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος όπου το όχημα υποχρεούται να υποβληθεί αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και προσκομίζεται εκπρόθεσμα πέραν των έξι (6) μηνών και μέχρι των δώδεκα (12) μηνών.

ζ. Με το διακόσια τοις εκατό (200%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος τέλους διενέργειας αρχικού ελέγχου, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος όπου το όχημα υποχρεούται να υποβληθεί αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο και προσκομίζεται εκπρόθεσμα πέραν των δώδεκα (12) μηνών.

η. Τα κατά τα ανωτέρω προκύπτοντα ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

10. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3446 /2006 (ΦΕΚ 49 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα έσοδα από την είσπραξη των ανωτέρω τελών αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Ελαστικά: Θέμα επαφής;

 Όταν βρισκόμαστε στη διαδικασία αγοράς καινούργιων ελαστικών, προκύπτει το ζήτημα της σωστής επιλογής. Τι τύπος ταιριάζει στο αυτοκίνητό μου; Να πάρω τα επώνυμα, ή να προτιμήσω τα φτηνότερα; Να αλλάξω τη διάσταση γιατί αυτή που φοράει το αυτοκίνητό μου είναι πολύ ακριβή; Και αν βάλω μεγαλύτερες ζάντες, τι λάστιχα να φορέσω;

Απορίες που σίγουρα έχουν απασχολήσει τον καθένα μας, κάποια δεδομένη στιγμή. Οι απαντήσεις είναι πιο απλές από ότι πιστεύετε. Σε γενικές γραμμές, ένα καινούργιο ελαστικό είναι καλύτερο από το φθαρμένο, ακόμη και αν το δεύτερο είναι οικονομικής επιλογής. Ωστόσο, τα επώνυμα έχουν σίγουρα περισσότερη τεχνολογική εξέλιξη πίσω τους, οπότε σαφώς και είναι προτιμότερα. Εξάλλου, μιλάμε για την ασφάλεια τόσο τη δική σας όσο και όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό σας, π.χ. τα παιδιά σας. Σκεφτείτε μόνο ότι στο πρώτο κιόλας ατύχημα που θα γλιτώσετε λόγω καλύτερων ελαστικών, π.χ. σε ένα φρενάρισμα πανικού, έχετε κάνει την απόσβεση της υψηλότερης τιμής και με το παραπάνω.
Κατά τα λοιπά, στο ελληνικό περιβάλλον τα θερινά ελαστικά αποδεικνύονται ιδανικά για όλους τους μήνες. Αν όμως αναπνέετε σε ορεινά μέρη όπου οι θερμοκρασία πέφτει συχνά κάτω των 7βαθμών Κελσίου ή αγαπάτε τα χιόνια, μια τετράδα με χειμερινά ελαστικά μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες του αυτοκινήτου σας, αλλά και την ασφάλεια που προσφέρει. Σε γενικές γραμμές η αλλαγή συνιστάται να γίνεται με ελαστικά του ιδίου τύπου και στους δύο άξονες, στη διάσταση που προτείνει ο κατασκευαστής.
Αν για κάποιο λόγο επιλέξετε να αλλάξετε τη διάσταση ζαντών και ελαστικών, πρέπει ιδανικά να κρατήσετε σταθερή τη συνολική διάμετρο του τροχού (ζάντας και ελαστικού), με μια ανοχή απόκλισης το πολύ έως 3% (μπορείτε να υπολογίσετε την αλλαγή πολύ εύκολα στο gocar.gr – πατήστε εδώ). Διαφορετικά, θα αλλάξει η συμπεριφορά της ανάρτησης, κάτι που μπορεί να έχει επιπτώσεις τόσο στο κράτημα όσο ακόμη και στην αντοχή κάποιων μηχανικών μερών.
Τέλος, ιδού δυο βασικές συμβουλές για τη σωστή χρήση και τη μακροζωία των ελαστικών του αυτοκινήτου μας:
Βασικό: Ελέγχουμε σε τακτά διαστήματα την πίεση των ελαστικών (όταν είναι κρύα) και εφαρμόζουμε αυτές που προτείνει ο κατασκευαστής (δεν ξεχνάμε τη ρεζέρβα). Πριν από μεταφορά φορτίων ή σε ταξίδι, βάζουμε τις αντίστοιχες πιέσεις.
Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη πως τα λάστιχα που βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση τοποθετούνται μπροστά. Λάθος. Τα καλά λάστιχα πάνε πάντα στους πίσω τροχούς για να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την πιθανότητα υπερστροφής, δηλαδή το ανεξέλεγκτο γλίστρημα του πίσω μέρους του αυτοκινήτου.
Αυτά τα ακαταλαβίστικα νούμερα
Τι σημαίνουν όλα αυτά τα ανάγλυφα στοιχεία στο πλάι κάθε ελαστικού; Μην αγχώνεστε. Δώστε σημασία μόνο σε όσα χρειάζεται. Το σημαντικότερο όλων είναι ένα νούμερο σαν αυτό: 205/55 R16 9. Πρόκειται για το βασικότερο στοιχείο ενός ελαστικού: τις διαστάσεις του (βλέπε Νο 3 στη φωτο κάτω). Το πρώτο νούμερο (205) είναι το πλάτος πέλματος σε mm, το επόμενο (55) η αναλογία του πλαϊνού τμήματος (προφίλ) επί του πλάτους του πέλματος σε ποσοστό επί τοις εκατό (στη συγκεκριμένη περίπτωση 55%), το R σημαίνει πως πρόκειται για ελαστικό ράντιαλ, δηλαδή με ακτινωτό σκελετό, και τέλος έχουμε τη διάμετρο της ζάντας σε ίντσες (16). Ένα άλλο στοιχείο είναι ο δείκτης ταχύτητας (Νο 4 στη φωτο): S=180 km/h, T=190 km/h, H=210 km/h, V=240, W=270, Υ=300 km/h. SOS: Μην επιλέγετε μικρότερο δείκτη ταχύτητας για λόγους οικονομίας. Αντίστοιχα, αν επιλέξετε πολύ πιο υψηλό δείκτη ταχύτητας η ιπποδύναμη του αυτοκινήτου σας ενδέχεται να μην μπορεί να φέρει το ελαστικό στη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας. Επίσης σημαντικό: κάθε ελαστικό διαθέτει σήμανση με την ημερομηνία κατασκευής που συμβολίζεται με έναν τετραψήφιο αριθμό (Νο 8 στη φωτο). Π.χ. το 1613 σημαίνει πως το ελαστικό κατασκευάστηκε την 16η εβδομάδα του 2013. Καλό είναι να προτιμώνται ελαστικά «φρέσκα», χωρίς βέβαια να ψάχνετε για… ημέρας! Ελαστικά πάντως που αποθηκεύονται και μεταχειρίζονται σωστά διατηρούν τις ιδιότητές τους ουσιαστικά αμετάβλητες για αρκετά χρόνια.
Πηγή : Γιάννης Τσιγκρής      www.gocar.gr

Διαδικασία αναγκαστικής ακινησίας οχήματος

kteologosmall

 Δεν πληρώνουν τέλη κλεμμένα, καταστρεμμένα και κατασχεμένα

Η αναγκαστική ακινησία αφορά όσα οχήματα έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας την προηγούμενη χρονιά και γίνεται προκειμένου να αποφευχθεί ο καταλογισμός τελών την επόμενη. Όσο και να θεωρείται αυτονόητο ότι κάποιος δεν κληθεί να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας για ένα κλεμμένο όχημα, δεν ξεμπλέκεις εύκολα αν δεν προνοήσεις να κάνεις έγκαιρα τη δήλωση αναγκαστικής ακινησίας. Ειδικά στις περιπτώσεις μικρών δίκυκλων που έχουν κλαπεί πριν από χρόνια, οι κάτοχοί τους μπαίνουν σε μπελάδες όταν βρεθούν ενώπιων της εφορίας η οποία ζητά τα τέλη κυκλοφορίας των περασμένων ετών καταλογισμένα επί δύο. Τότε θα πρέπει να αναζητηθούν έγγραφα από δημόσιες αρχές και η ταλαιπωρία είναι μεγάλη. Αναλόγως την περίπτωση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να δηλώσουμε την αναγκαστική ακινησία ενός οχήματος είναι τα παρακάτω:
α) Ανωτέρα βία δηλαδή καταστροφή από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό
Αποδεικτικό καταστροφής από την Πυροσβεστική ή άλλη Αρχή, δήμος κλπ
β) Κλοπή
Βεβαίωση Αστυνομίας ότι έχει καταγγελθεί η κλοπή και ότι σχηματίστηκε δικογραφία και απεστάλη στον Εισαγγελέα.
γ) Υπεξαίρεση, Κατάσχεση
Καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου.
δ) Κυκλοφορία στο εξωτερικό
Βεβαίωση των αρχών του κράτους κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, με επίσημη μετάφραση από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
Πηγή : Βασίλης Παπαδόλπουλος      www.gocar.gr

Template: Featured Image Post

This post should display a featured image.

Template: Video Post

You can easily just paste the URL to the YouTube and it will be automatically embedded into the post, cool!

How to install Hairpress WordPress Theme.

 

Template: More tag

This content is before the more tag.

Right after this sentence should be a “continue reading” button of some sort.

Read More

Template: Paginated Single Post

Here below comes the pagination inside the single entry. By clicking the pagination (you have to be in the single post) you can move around the pages in the single post. Wow!

Read More

Quote In The Post

Only one thing is impossible for God: To find any sense in any copyright law on the planet.

Mark Twain

Sticky Post

7

This is a sticky post!!! Make sure it sticks!

There are a few things to verify:

  • The sticky post should be distinctly recognizable in some way in comparison to normal posts. You can style the .sticky class if you are using the post_class() function to generate your post classes, which is a best practice.
  • They should show at the very top of the blog index page, even though they could be several posts back chronologically.
  • They should still show up again in their chronologically correct postion in time, but without the sticky indicator.
  • If you have a plugin or widget that lists popular posts or comments, make sure that this sticky post is not always at the top of those lists unless it really is popular.

This should then split into other pages with layout, images, HTML tags, and other things.